Avresan mot Gaza börjar så sakteliga närma sig, med stegrande internationell uppmärksamhet och osäkerhet som följd. Mycket lär förbli oklart ända fram tills dess att fartygen lägger ut på Medelhavet, men jag hoppas få mer information när alla de svenska passagerarna träffas till helgen i Stockholm.

Hursomhelst har generösa fackliga kamrater i sydeuropeiska hamnar, trots politiska kriser och generalstrejk, bjudit in mig att vara med när de ideellt lastar de grekisk-norsk-svenska Ship To Gaza-fartygen. Hur det än går med allt, kommer detta att bli en lärorik upplevelse.

Departure of Ship to Gaza is slowly approaching, with escalating international attention and insecurity. Details are very likely to remain unclear until the ships put out on the Mediterranean, but I hope to get more information when the Swedish passengers get together this weekend in Stockholm.

However, the generous union comrades in southern European ports, in spite of political crises and the general strike, have invited me to be there when the volunteers unload the Greek-Norwegian-Swedish Ship to Gaza vessels. Whatever happens with everything, this will be a fantastic learning experience.

Annonser