Nu är generalstrejken utlyst. På tisdag och onsdag, den 28-29e juni, stänger den fackliga konfederationen ner arbetsplatserna i hela Grekland. Förhoppningen är att hamnarbetare och andra yrkesgrupper ska bevilja Gaza-båtarna dispens om arbetet med att färdigställa dem då fortfarande pågår. Men jag kommer skriva mer om situationen for flottiljen och Israels propaganda-kampanj (där man nu uttryckligen hotat den internationella pressen) i ett senare inlägg.

Hursomhelst är den fackliga mobiliseringen en följd av att parlamentet på tisdag ska rösta om nästa fas i krispaketen. Många greker som man pratar med härnere menar att det är en ödesdag. Protesterna på Syntagma-torget och på andra platser runtom i landet har hittills i stora drag varit fredliga. Polisen har inte heller kunnat besvara de flytande folkmyllret med våld mer än vid ett fåtal tillfällen. Nu menar många grupper att tisdag är sista chansen för regeringen att visa att de lyssnar till folket, annars är tålamodet slut. Det går vilda rykten om att folkmassorna annars kommer försöka storma parlamentet och att många människor kan komma att överge icke-våldsstrategin.

Mobiliseringen inför generalstrejken är i full gång

Ilskan på gatorna nu rör ett paket med 15 enorma reformer. En av de allra mest centrala rör utförsäljningarna. För att få kontroll på statens skulder, som till nästan hälften är fordringar från de inhemska bankerna, ska Grekland tvingas sälja de flesta offentliga basverksamheter och till och med tvingas privatisera vattenförsörjningen. Eftersom de offentliganställda redan förlorat två månadslöner per år och dessutom sänkt den befintliga månadslönen med en tiondel, är tålamodet slut.

Kravallpolisen ar måttligt popuär i kvarteren kring vart hotell

Diskussionerna kring torget handlar nu om drastiska lösningar, där en del vill vill att regeringen ska lämna euro-området och vägra att betala skulderna till de egna finansinstituten. Då kan bankernas aktier falla så kraftigt att de går i konkurs och kan köpas upp av staten. Eftersom staten i det läget äger sina egna skulder kan man då skriva av dem och börja från noll. Modellen är lånad från Sydamerika, där flera länder i svåra ekonomiska situationer ställt IMF och andra internationella ekonomiska institutioner åt sidan.

Hamnarbetarna tror inte att en sådan radikal omsvängning är möjlig i dagslaget, och bedömer att den nya rörelsen är för svag för att driva igenom sina krav på att stoppa krispaketet och få ett nyval till stånd. På tisdag går de i allafall till Syntagma för att delta i försöken.

Annonser