Jag önskar verkligen att någon kan nå ut med det här till en bredare publik än er som läser den här bloggen. Det gäller nämligen svensk medias ängsliga försök att ‘balanserat’ rapportera om Israels illegala och inhumana blockad av Gaza:

Det finns ett antal kända fakta kring blockaden. Både FN, EU och Sveriges nuvarande regering har förklarat blockaden som ett folkrättsbrott som orsakar stort lidande för civilbefolkningen. Nästan hela världen vill att blockaden hävs omedelbart, men trots utspelen har detta ännu inte inträffat. Blockaden har förödande effekter för civilbefolkningen. Dessa är kartlagda av oberoende, respekterade organ som exempelvis Röda Korset och FN.

Senast den 18:e maj i år, 2011, bekräftade svenska Röda Korsets genrealsekreterare Ulrika Årehed Kågström organisationens syn på läget:

”– Att resa in i Gaza är som att ta sig in i ett stort fängelse. Det är fortfarande inte möjligt att föra in viss medicinsk utrustning och byggnadsmaterial för återuppbyggnad av de hus som förstördes för mer än två år sedan, och införsel av varor, inklusive livsviktiga mediciner tar ofta oerhört lång tid att föra in i Gaza. Denna blockad mot Gaza gör att människor befinner sig i en kroniskt svår och utsatt situation och man förstår vilken press det måste vara på människor som tvingas leva under dessa förhållanden”

Blockaden är fullständigt oförsvarlig för alla som försvarar människors lika rätt till ett värdigt liv och som är motståndare till kollektiv bestraffning. Att ta avstånd från blockaden är lika självklart som att exempelvis apartheidregimen i Sydafrika inte kunde försvaras av någon demokratiskt sinnad människa. Även om man då, liksom nu, hörde argument om att förtrycket motiverades av terroristbekämpning, regional stabilitet och inte innebar någon ‘humanitär kris’.

Svenska, grekiska och norska Ship To Gaza samt den civila aktionen för att bryta blockaden är närmast totalt transparenta folkrörelser. Alla passagerare som ska vara ombord på resan till Gaza har offentliggjorts långt i förväg och har därmed varit tillgängliga för granskning. Det är likadant med lasten och finansieringen. Alla varor, inklusive cementen, ambulansen, vattenreningsapparaturen och fotbollarna från Gothia Cup, är tillgängligt för inspektion och granskning av både media och oberoende internationella organ. Detsamma gäller bokföringen. Frihetsflottiljens principer om icke-våld är inte förhandlingsbara, vilket regleras i kontrakt med deltagarna. Vi som passagerare är till och med ålagda att kontrollera varandras bagage för att direkt avlägsna allt som ens på håll kan se ut som vapen.

Allt detta är känt för den svenska journalistkåren. Ändå tvingas vi dag efter dag läsa och höra media återge rena lögner inför Gaza-flottiljens avresa. Jag vill tro att det handlar om en missriktad vilja att uppratthålla en ‘balanserad’ rapportering. Att låta båda parter komma till tals. Men detta kan aldrig utgöra det enda kriteriet för nyhetsrapportering. I det journalistiska uppdraget om objektiv rapportering till allmänheten finns även kravet på källkritik. Just källkritiken verkar dock i ‘balansens’ namn ha upphört fullständigt i svensk media. Därmed har journalistiken kring försöket att bryta Gaza-blockaden utvecklats till en ren åsiktsrapportering.

Sedan jag kom ner till Aten har Israels militär, IDF, två gånger påstått att flottiljen är finansierad av den brutala islamistiska regimen i Iran. Det är givetvis en lögn, men också en sådan lögn som i den transparenta folkrörelsen Ship To Gaza enkelt går att kontrollera för att värdera uppgiftens sanningshalt. Det gör dock inte svenska journalister. Istället återger man i ett par dagar påståendena från IDF och ber oss kommentera dem. Därmed har den israeliska militären lyckats med sin uppgift att förvirra och så tvivel. De kritiska frågorna och källgranskningen lyser med sin frånvaro.

Svenska debattörer som Seiwert Öholm från Vänskapsförbundet Sverige-Israel har beretts stort mediautrymme (SVT:s Gomorron Sverige 28/6) för att anklaga Ship To Gaza för att stödja det politiska partiet Hamas och för att ha den dolda avsikten att vilja utplåna staten Israel. Siewert ljuger och ljuger grovt. Men ingen svensk journalist avkräver Öholm någon kontrollerbar källa till sina påståenden. Efter en saklig värdering av källan till uppgifterna hade Öholm aldrig beretts något utrymme.

Svenska Dagbladets ledarskribenter Per Gudmundsson och Claes Arvidsson har använt sitt mediala utrymme till att vidarebefordra rena lögner om att Röda Korset bedömt att det inte råder någon humanitär kris i Gaza. Källan är, nu liksom tidigare, israeliska IDF. Den israeliska militären har förvanskat citat från en Röda Korset-representant. I detta fall har sanningen nu avslöjats av Fria Tidningen, men uppgiften fortsätter ändå att cirkulera i blockadförsvarares mediala inlägg. Att Gudmunsson dessutom lyft ut ett citat från en SR-journalist ur sitt sammanhang och feldaterat det (det härrör från år 2010), är ännu mer graverande.

Att israeliska IDF redan vid ett flertal tillfällen bevisligen ljugit och förvasknat uppgifter till världspressen, borde mana till svensk journalistisk eftertanke. IDF är idag Israels viktigaste propagandaorgan. De är ingen trovärdig källa till saklig information och kan inte publiceras utan att kommenteras. Den israeliska militärens uppgifter, vare sig de presenteras av dem själva eller blockadförsvarare i Sverige, måste granskas innan de återges, precis som uppgifter från andra regimer runtom i världen med ett lättsamt förhållande till fakta. Det är inte läsarnas och tittarnas uppgift, utan journalisternas.

Jag är hoppfull om förändring, med tanke på att de flesta svenska journalister tar sitt viktiga uppdrag på allvar, men kan konstatera att TT och G-P fortsätter publicera IDF:s allt galnare propagandalögner utan att ställa källkritiska frågor:

”Israels armé (IDF) säger sig vara beredd att borda fartygen om de försöker ta sig igenom blockaden. Om så sker påstås vissa aktivister, enligt IDF, vara redo att angripa soldater med farliga kemikalier.

– Vissa deltagare ombord har öppet sagt att de kommer bruka alla till buds stående medel mot israelisk militär om de blir stoppade, säger Björn Hermann, talesperson för IDF, till TT i telefon.”

Förhoppningsvis slipper vi imorgon läsa nya, okommenterade lögner från den israeliske minister som idag påstått att vi har eldkastare ombord på båtarna…

Jorden är inte platt, även om den israeliska militären skulle hävda det.

PS. Läs Washington Posts utmärkta källkritiska artikel om Israels pågående propagandakrig mot biståndsflottiljen till Gaza.

Annonser