Så har även dagen efter de stora kravallerna passerat. Den nu hårt kritiserade kravallpolisen har dragit sig tillbaka från Syntagma-torget, men det rådde osäkerhet kring hur många som skulle återvända for att återockupera det nu när regeringen fått parlamentets godkännande for att gå vidare med sitt drakoniska krispaket.

Folkmassorna är tillbaka

Trots löften om att hålla mig hotellbunden ikväll kunde jag inte låta bli att följa med några av de andra svenskarna till Syntagma-torget. Jag fick kontakt med Giorgos pa hamnfacket och stämde möte med honom på ett vid det har laget bekant ställe nära parlamentet. Till min stora glädje hade folkmassorna återvant i många tiotusental efter gårdagens strider, då polisen bland annat sköt ner tårgas i tunnelbanan. Stämningen var mycket uppslupen. Jag gissar att det var fler än jag som är glada att kunna slå undan farhågorna om att luften skulle ha gatt ur rörelsen. Lyxhotellen Hotel Grande Bretagne hade dock evakuerats och Aten Plaza var om inte folktomt, så iallafall mörklagt.

”Det finns ingen som vill ge upp och många har svart att se några alternativ till att kämpa. Förutom att emigrera då”, säger Giorgos med ett snett leende. Han berättar hur han och många andra fackliga kamrater omringades och pressades runt kring Syntagmatorget igår. Senare tvingades de in på sidogator av tårgasen, där de äverfälls av motorcykelpoliser med chockgranater. Han berättar om att fyra fascister tagit sig in i de fackliga leden och plötsligt stannat for att göra Hitler-hälsning pa vägen upp fär torget. Nar fascisterna jagades in på ett intillliggande kafe, anföll kravallpolisen som på given signal med olika typer av färgad tårgas. När attacken var över gick de fyra maskerade provokatörerna rakt in i polisleden. Händelsen är en av manga skandaler som nu rullar om och om igen i grekisk TV.

Jag frågar Giorgos om hamnarbetarna deltagit i stenkastningen för att hålla polisen på avstånd. Han skakar på huvudet. ”Jag är inte ung längre och alldeles for tjock”, skrattar han. Sedan blir han mer allvarlig: ”Jag har varit på gatorna i 20 år. Vi har inga vapen och ingen chans mot tårgasen och chockgranaterna. De vill att vi ska bli provocerade och svara på deras våld, så att de kan tvinga bort oss. Det räcker med två tårgasgranater så springer vi allihop.”

”Det är många här som aldrig demonstrerat förut. Man blir ju jävligt förbannad när kravallpolisen går loss med batonger och gas, men vi kan inte göra mer än att försöka stå kvar, applådera, håna dem och be dem dra åt helvete. Då blir det svårare for dem att kontrollera oss. Det lär man sig med tiden.”, avslutar han.

Ett av de största rådslagen på länge

Giorgos fru (som jag åter struntar i att namnge) går igenom dagens nyheter med mig. Framstående fartygs- och nattklubbsägare har gripits for korruption och andra brott, efter att ha riggat fotbollsmatcher och sedan satsat miljoner på dem. Förhållandena har varit kända i flera år men nu vill regeringen visa att man tar krafttag mot korruptionen. ”De största problemen börjar längst upp i pyramiden, hos de politiska dynastierna som sitter i parlamenten årtionde efter årtionde. Alla ledande politiker från [socialdemokratiska] Pasouk och [borgerliga] Ny Demokrati tar emot miljonmutor år efter år”, menar hon.

Jag frågar vad hon tror om framtiden for folkrörelsen på torget. ”Jag tror den kommer somna in efter ett tag nu”, svarar hon. ”Förändringarna kommer inte att bli så kännbara under sommaren. I september, när skolorna öppnar utan lärare, så kommer det att ta fart. Då kommer det har att flamma upp igen”, säger hon med en svepande gest mot folkmassan utanför kravallstaketen.

När de kör mig tillbaka till hotellet berättar Giorgos om vardagskorruptionen i hamnen:

”Idag har vi nästan ingenting, men förr när vi lastade styckegods hände det ju att folk tog hem ‘smakprover'”, säger han. ”När vi bar kaffebönor i säckar från båtarna, tog de flesta någon gång med några kilo till butiker som kunde mala och bytte till sig färdigmalet istället.”, ler han. Jag börjar skratta. Exakt samma anekdot har jag hört manga gånger förr i svenska hamnar…

Annonser