Organisationen Ship To Gaza går på högvarv på alla nivåer. Var närvaro här är, efter den grekiska regeringens öppna ställningstagande som upprätthållare av Gaza-blockaden, diplomatiskt sprängstoff. Samtidigt verkar Turkiet ha valt en nästan lika undfallande linje och sägs, enligt tidningen Haaretz, försöka hävda att skadorna på den irländska Gaza-båten där uppstått innan den nått turkisk hamn. Den omtalade hemliga diplomatin kring palestiniernas öde förefaller nu utövas inför öppen ridå, och det är sannerligen inget vackert skådespel.

Jag ska fatta mig kort nu men vill återigen understryka en självklarhet: Vi är ingen grupp av fräcka elitsoldater som avser försöka med några stunt-manövrar smita förbi den grekiska kustbevakningen. Vi som passagerare är en del av en bred folkrörelse och agerar som representanter för denna. Lugnt och öppet.

Flottiljen är en transparent, internationell solidaritetsaktion från folk till folk, vilken kommer hitta vägar ur det nuvarande dödlaget på marken. Vi har lagen och internationell rätt på vår sida, men framförallt agerar vi mänskligt genom att fortsatta försöka framföra vår solidaritet med Gazas utsatta folk. Det ger oss en legitimitet Israel och dess aktiva medhjälpare aldrig kan erövra. Med kreativitet och internationellt tryck underifrån hanterar vi även det här hindret.

Idag återger Svenska Dagbladet ännu en alarmerande FN-rapport om den humanitära krisen i Gaza. FN-organet UNRWA:s talesperson Christopher Gunness citeras med att deklarera följande:

”–Om man skulle sätta upp ett stängsel runt Tel Aviv och släppa in tvåhundra lastbilar per dag, och någon då skulle säga att det inte är någon humanitär kris – då skulle han anklagas för antisemitism, säger Gunness som ser ”en kris i alla avseenden” i Gaza.”

Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson (m) beskriver i samma artikel Gaza som ”en sorglig syn” och säger:

”–Vi har påtalat detta gång på gång för israelerna. Situationen i Gaza kan inte lösas så länge isoleringen består.”

Dagens Nyheter/TT verkar dock inte intressera sig för FN-utspelet utan skriver:

”Palestinier och deras anhängare säger att havsblockaden av Gaza är olaglig och innebär en kollektiv bestraffning av Gazas 1,5 miljoner invånare. Israel säger att blockaden av Gaza är avsedd att förhindra vapensmuggling till styrande islamiströrelsen Hamas.”

Den sedvanligt tama svenska åsiktsjournalistiken kring Gaza-bornas tillvaro och legala status får antas räkna in FN och Sveriges regering i kategorin ”palestiniernas anhängare”.

Frågan är hur länge Gazas ungar förmodas kunna vänta på att dessa upprepade uttalanden ska kompletteras med konkret handling från regeringshåll?

PS. Dagens ”Medierna” pa Sveriges Radios P1 handlar om propagandakriget kring Gaza-flottiljen. Det ger en deprimerande insikt i svensk och norsk medias uppgivna och ofta källkritiksbefriade bevakning av Gaza och flottiljen.

Annonser