Onsdagen blev som beräknat min sista hela dag i Aten. Den började med ett ledsamt men vid det har laget inte chockerande besked från cementföretaget Interbulk, som efter starka påtryckningar från den grekiska regeringen kände sig tvingat att bryta sitt kontrakt med oss och återbetala förskottsbetalningen gällande Ship To Gazas cementinköp. Den grekiska regeringens ansträngningar for att upprätthålla Israels illegala blockad av Gaza eskalerar for varje dag som går.

'Julianos' kapten går ombord for avresa

I eftermiddags fick var passagerarbåt ‘Juliano’ dock äntligen lämna kajen vid skeppsvarvet i Perama. Hamnmyndigheten kunde inte längre hitta några formalistiska invändningar för att hindra båten från att resa till en annan grekisk hamn. En folksamling med aktivister och media hade samlats för att följa händelseutvecklingen. Båtens kapten ålades, som en sista byråkratisk åtgärd från hamnmyndighetens sida, att lämna in en passagerarlista inklusive samtliga tänkta passagerares pass för bedömning. Detta för en resa söderut längs den grekiska kusten, som beräknades ta ungefär en timma… Vi som därefter stod och väntade på kaptenen i den gassande solen hann bli rejält solbrända innan han slutligen återvände i sällskap av två hamnpoliser. Kustbevakningen patrullerade demonstrativt i bakgrunden när båten till slut fick klartecken och lade ut.

Dror spelar sax när båten lägger ut för resan söderut

Uppe på båtens soldäck spelade Dror Feiler ”Här kommer Pippi Långstrump”, omgiven av andra båtar med vajande palestinska flaggor. Därefter färdades båten under odramatiska omständigheter till sin nya destination, med den grekiska kustbevakningen i släptåg. Utfärden idag hade ett starkt symbolvärde. Känslan av att se en av aktionens båtar färdas ostört på vattnet var stark. Samtidigt visar hamnmyndighetens slutliga eftergift att båten är oantastlig i alla hänseenden. Det enda som står i vägen för en omedelbar avfärd mot Gaza är den grekiska regeringens skamliga förbud mot sådana solidaritetsprojekt.

Kustbevakningen vakar längst ut till höger i bild

Möjligheten att förflytta båtarna inom grekiskt territorialvatten är också viktigt ur praktiskt hänseende. Nu kan ‘Juliano’ föras till en säker plats som inte innebär ekonomiska kostnader för Ship To Gazas insamlade medel. Vi har vunnit andningsutrymme.

Efter diskussion gällande de nya förutsättningarna fattade Ship To Gazas styrgrupp ett klokt beslut sent ikväll. Att i nuvarande politiska situation stånga oss blodiga i en öppen kamp med den ryggradslösa grekiska regeringen förflyttar uppmärksamheten bort från aktionens syfte. Fokus ska återföras från byråkrati och kustbevakning till Gazas medicinbrist och isolering. Det står klart för hela världen att EU-landet Grekland, med militärt våld om så krävs, tänker upprätthålla blockaden av Gaza och aktivt hindra var solidaritetskonvoj från att avresa dit.

Tid för omgruppering

Det är skalet till att Ship To Gaza nu tar ett tillfälligt steg tillbaka för omgruppera aktionen. De allra flesta i den svenska delegationen reser hem idag, torsdag, för att tillfälligtvis sköta jobbet på hemmaplan. Några stannar kvar i Grekland för att hantera de praktiska arrangemangen kring våra fartyg och vår last. I lugn och ro ska juridiska och politiska lösningar hittas för att lösa det påtvingade stilleståndet. Behöver vi hitta andra hamnar for avresa mot Gaza så kommer vi att finna sådana. Vi har kvar vart folkrörelseägda kapital i form av två fantastiska fartyg och välbehövlig last. Vi har, utan att ens få lämna grekiska hamnar, lyckats rikta världens strålkastarljus på den humanitära krisen i Gaza och den illegala blockadens omänskliga konsekvenser. Vi har blottlagt den passivitet från världens regeringar och internationella organ som är en förutsättning för att Israels isoleringspolitik ska kunna fortgå. Passagerarna är ännu mer motiverade än tidigare och beredda att återvända till Medelhavet så fort Ship To Gazas styrgrupp lämnar klartecken.

Den israeliska propagandamaskinen och desperata blockadförsvarare bör bibehålla högsta beredskap de närmaste månaderna. När som helst kan den obeväpnade, fredliga solidaritetskonvojen plötsligt vara på väg över havet för att bryta igenom den oförsvarliga blockaden. Förhoppningsvis har Israel dock antagit en mer förnuftig inställning tills dess och låter vara fartyg passera i en öppen havskorridor som ekonomiskt och socialt knyter samman Gazas befolkning med omvärlden.

Annonser