Svenska Hamnarbetarförbundets förbundsstyrelse mottog för en tid sedan en förfrågan från svenska Ship To Gaza. Förfrågan gällde om fackförbundet ville skicka en representant med den internationella biståndsflottilj som i slutet av juni åter ska försöka bryta igenom Israels havsblockad av palestinska Gaza. Förbundsstyrelsen har nu beslutat att acceptera inbjudan.

Erik Helgeson, hamnarbetare och facklig förtroendeman för Svenska Hamnarbetarförbundet avd. 4 Göteborg, kommer att följa med som passagerare på resan till Gaza. Tillsammans med många andra hamnarbetare har han hämtat in, stuvat och sänt iväg idrotts- och kulturmaterial (skänkt av bl.a. Gothia Cup och Riksteatern) från olika delar av Sverige. Detta och hundratals ton av andra efterfrågade varor väntar nu i hamnar vid Medelhavet, där de lokala hamnarbetarfacken ideellt kommer att lasta ombord godset på fartyg med destination Gaza.

Denna logg är Eriks reserapport. Den är ämnad för hamnarbetare och andra intresserade.

Annonser