Vi bestämde oss för en dryg månad sedan. Faraj, Helena och jag har pratat till och från sedan Ship To Gaza och Frihetsflottiljen stoppades av en rädd och håglös grekisk regering i somras. När Grekland, under tryck från främst USA och Israel, satte in kustbevakning och militär för att stoppa försöket att bryta sjöblockaden väckte det en stark frustration. Vi ville alla väldigt gärna se det isolerade Gaza, jordens största utomhusfängelse, med egna ögon. Kunna rapportera utifrån egna erfarenheter om situationen idag.

Vi har spekulerat i möjligheten att ta oss in i Gaza på ett annat satt än genom Israel. Den arabiska våren och den egyptiska revolutionen i februari har förändrat Gazas relation med den stora grannen i öster. Kanske var det nu möjligt att ta sig in i Gaza via den egyptiska gränsövergången vid staden Rafah?

Nu, i novembers sista dagar, kan jag meddela att det lyckades. Denna gången lyckades vi ta oss ända in i det isolerade Gaza, och under fem dagar gavs vi möjlighet att utforska området från insidan. Vi besökte odlingarna som åter börjat växa efter Gaza-kriget 2008/2009 och smugglingstunnlarna varigenom cementen, betongen och armeringsjärnet till återuppbyggnaden förs in. Vi såg flyktinglägren, höghusen, den långa sandstranden och hamnen vi inte lyckades nå i somras. Vi pratade med fiskare, universitetslärare, fackföreningsrepresentanter, gränsansvariga, informella tulltjänstemän, polischefen och ett antal alldeles vanliga Gaza-bor.

På plats i Gaza City, november 2011

Den här gången reste jag inte till palestinska Gaza på någons uppdrag. Jag representerade varken Ship To Gaza eller Svenska Hamnarbetarförbundet. Därför har jag valt att publicera min reseberättelse från Gaza i november 2011 på en ny adress, för att undvika onödig sammanblandning. Undertecknad är inte journalist eller forskare, och utger mig inte heller för att kunna ge en heltäckande bild av situationen. Den nya loggen ”Rapport från Gaza” är en hamnarbetares upplevelser och intryck av livet för vanligt folk i en mycket utsatt liten del av världen. Det är högst frivilligt att läsa:

Rapport från Gaza

Annonser